Recyklace stavebních odpadů

Recyklace materiálů na stavbě

Více informací

Prodej přírodního drceného kameniva

Více informací

Příjem stavebních a demoličních odpadů

Více informací

Prodej betonového recyklátu, směsného recyklátu a zásypového písku

Více informací

Pronájem vybavení

Více informací

Přistavení kontejnerů, svoz a likvidace odpadu

Více informací

Demolice a odstranění staveb

Více informací