Přistavení kontejnerů, svoz a likvidace odpadu

Chcete využít našich služeb?

Kontaktujte přímo zaměstnance recyklačního centra

Roman Hrdý

Roman Hrdý

technik

+ 420 602 661 735

roman.hrdy@ecoretel.cz

Druh služby Cena (v Kč)
Manipulace s kontejnerem (složení nebo naložení) 300,- Kč
Cena za dopravu - sólo 45,- Kč/km
Cena za dopravu - souprava 51,- Kč/km
Likvidace odpadu dle cen příjemce
Vypracování potřebné dokumentace 2.000,-Kč  3.000,- Kč
Odběr vzorku odpadu a předání na rozbor 5.000,- Kč
Zajištění rozboru u akreditované laboratoře dle cen laboratoře

Uvedené ceny jsou bez DPH