Příjem stavebních a demoličních odpadů

Chcete využít našich služeb?

Kontaktujte přímo zaměstnance recyklačního centra

Roman Hrdý

Roman Hrdý

technik

+ 420 602 661 735

roman.hrdy@ecoretel.cz

Název odpadu Katalogové číslo Cena (Kč/t)
Beton (do 50 cm) 17 01 01 105,-
Beton (nad 50 cm) 17 01 01 120,-
Železobeton 17 01 01 150,-
Železobeton (nad 80 cm) s neořezanou armaturou (výztuží) 17 01 01 po dohodě
Zemina a kamení 17 05 04 160,-

Příjem odpadu je na základě základního popisu odpadu v souladu
s vyhl. 294/2005 Sb. (tab.č.10.1., tab. č.10.2.)

Uvedené ceny jsou bez DPH.