Zpracování elektroodpadů

Chcete využít našich služeb?

Kontaktujte přímo zaměstnance recyklačního centra

Chráněnou dílnu provozujeme již více než 10 let. Byla otevřena v roce 2004 a zaměstnává občany se sníženou pracovní schopností. V roce 2007 došlo k jejímu rozšíření a v této podobě funguje dodnes.

Provoz dílny je od počátku její existence průběžně sledován a podporován Úřadem práce se sídlem v Mladé Boleslavi. Úzká spolupráce umožňuje stabilizaci pracovního kolektivu, který je tvořen převážně pracovně znevýhodněnými osobami. Právě jejich potřebám je provoz uzpůsoben.

V chráněné dílně se zaměřujeme primárně na demontáž televizních přijímačů, monitorů výpočetní techniky a jiné drobné elektroniky. Následně dochází k třídění, aby bylo možné materiály opět využít.


Lampičky z TV a PCM Lampičky z TV a PCM
Lisování plastů Lisování plastů
Manuální zpracování Manuální zpracování
Měď Měď
Přepravky na vytříděné komodity Přepravky na vytříděné komodity
Vychylovací cívky Vychylovací cívky