Společnost ECO-RETEL s.r.o. provozuje od roku 2004 chráněnou dílnu na zpracování vyřazeného elektrického a elektronického zařízení. Jedná se především o demontáž televizních přijímačů, monitorů výpočetní techniky a jiné obdobné elektrotechniky. Následné třídění a soustřeďování vzniklých odpadů a zajištění jejich opětovného využití jako například  materiálové nebo energetické využití .

 

Provoz dílny ECO-RETEL s.r.o. je od počátku existence průběžně sledován a podporován Úřadem práce se sídlem v Mladé Boleslavi. Podpora a úzká spolupráce s Úřadem práce umožňuje stabilizaci pracovního kolektivu dílny, který je tvořen převážně zaměstnanci se změněnou pracovní schopností. Součástí podpory Úřadu práce je i financování dílenského provozu, jehož náročnost je ovlivněna právě zaměstnáváním občanů se změněnou pracovní schopností.

 

Po třech letech úspěšné existence došlo k plánovanému rozšíření dílny na zpracování elektroodpadu. Slavnostní zahájení zmodernizovaného a prostornějšího provozu se uskutečnilo 22. listopadu 2007.

Recyklace stavebních odpadů
Rychlý kontakt

Tel:

+420 602 776 656


E-mail:

ecoretel@ecoretel.cz

Návštěvnost od 18.2.2010
15881