Přistavení kontejnerů, svoz a likvidace odpadů

Druh služby Cena (v Kč)
Manipulace s kontejnerem (složení nebo naložení) 250,- Kč
Cena za dopravu - sólo 36,- Kč/km
Cena za dopravu - souprava 38,- Kč/km
Likvidace odpadu dle cen příjemce
Vypracování potřebné dokumentace 1.500,-Kč  2.000,- Kč
Odběr vzorku odpadu a předání na rozbor 3 000,- Kč
Zajištění rozboru u akreditované laboratoře dle cen laboratoře

 

Uvedené ceny jsou bez DPH