Příjem stavebních a demoličních odpadů

 

Název odpadu 

Katalogové číslo
Cena (Kč/t)

Beton (do 50 cm)


 

17 01 01


 

75,-


 

Beton (nad 50 cm)


 

17 01 01


 

85,-


 

Železobeton


 

17 01 01


 

100,-


 

Železobeton (nad 80 cm) s neořezanou armaturou (výztuží)


 

17 01 01


 

po dohodě


 

 

Cihly


 

17 01 02


 

200,-


 

Tašky a keramické výrobky


 

17 01 03


 

200,-


 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06


 

17 01 07

 


 

200,-

 


 

Zemina a kamení


 

17 05 04


 

150,-


 

 

 

Příjem odpadu je na základě základního popisu odpadu v souladu

s vyhl. 294/2005 Sb. (tab.č.10.1., tab. č.10.2.)

 

Uvedené ceny jsou bez DPH.