__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     Společnost ECO-RETEL s.r.o. rozšířila v roce 2009 svoji činnost o recyklaci stavebních demoličních odpadů. Dne 27.11.2009 proběhlo slavnostní otevření Recyklačního centra stavebních demoličních odpadů v Dalovicích nedaleko Mladé Boleslavi.

 

     Na realizaci projektu recyklačního centra se podíleli především Státní fond životního prostředí, Středočeský kraj, Magistrát města Mladá Boleslav, SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., obec Dalovice, společnost GEMA MB s.r.o., Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., INGES s.r.o., SCCS a další úřady, firmy a jednotlivci.

 

     Rozpočet projektu ve výši 28.500.000,- Kč bez DPH byl zajištěn za velkého přispění Státního fondu životního prostředí, který projekt podpořil dotací ve výši 60% rozpočtu. Vlastní zdroje pak pomohla zajistit společnost SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

 

     Recyklační centrum tvoří zpevněné plochy pro shromažďování stavebních demoličních odpadů a dále vyrobených netříděných recyklátů. Součásti je též plocha pro výrobu stabilizátů s využitím prachových frakcí z drcení a dále kóje pro skladování jednotlivých frakcí tříděných betonových recyklátů.

 

     Srdcem mobilní části je čelisťový drtič Extec C10, který umožňuje drtit vstupní materiál o zrnitosti až 600 mm na frakci 0 až 40 mm. K zajištění lepšího využití drceného materiálu je do projektu zařazen třídič též značky Extec typ S4, který umožňuje separovat drcený materiál stejně, jako přírodní kamení na jednotlivé zrnitostní frakce např. 0-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm, podle požadavku zákazníka.

 

     K manipulaci s materiálem slouží čelní nakladač CAT 950H. Pro předdrcení materiálu na zrnitost do 600 mm máme k dispozici bagr CAT 319D s hydraulickým kladivem a demoličními nůžkami. Pro kontrolu množství zpracovávaného materiálu jsou na drtiči, třídiči a čelním nakladači nainstalovány váhy SCHENK.

 

     Kapacita zpracovatelské linky umožňuje recyklaci až 120 t odpadu za hodinu. Celé strojní vybavení je koncipováno jako mobilní s možností nasazení u zákazníka kdekoli, kde to místní podmínky umožňují.

 

     Projekt recyklačního centra stavebního demoličního odpadu odpovídá současným požadavkům na ekologické nakládání s odpady vhodnými k dalšímu využití. Díky společnosti ECO-RETEL s.r.o. je tak zajištěna nejen jeho ekologická likvidace, ale zároveň i další využití vyrobeného materiálu. Komplexnost, modernost a kvalita zařízení je zárukou kvality zpracování odpadu a tím i výsledného produktu.